Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830175 nr. 286

30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 286 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KRÖGER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 281

Voorgesteld 23 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat luchtvervuiling nog steeds een grote impact heeft op de gezondheid;

overwegende dat de verbetering van de luchtkwaliteit goed is uit te drukken in gezondheidswinst en afname van voortijdige sterfte;

verzoekt de regering om, te onderzoeken, of en hoe in het nieuwe luchtkwaliteitsbeleid kwantitatieve doelstellingen voor het terugdringen van de gezondheidsschade door luchtvervuiling, kunnen worden geformuleerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger