Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830175 nr. 274

30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 274 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 16 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de VS, China, Mexico en Duitsland Nederland al zijn voorgegaan;

verzoekt de regering om, Nederland deel te laten nemen aan het G20-peerreviewproces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Van der Lee

Jetten

Moorlag

Beckerman