30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 262 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER VAN RAAN

Voorgesteld 4 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ook kinderen van veehouders recht hebben op gezonde lucht;

verzoekt de regering om, te onderzoeken op welke boerenbedrijven die tevens woonhuis zijn, sprake is van te hoge concentraties luchtvervuiling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Van Raan

Naar boven