30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 261 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 4 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de concentratie luchtvervuiling van veel factoren afhangt en daarom lastig voorspelbaar is;

overwegende dat zowel de EU-regels als de rechtbank geen ruimte laat voor onvoorziene luchtkwaliteitsknelpunten nu of in de toekomst;

verzoekt de regering om, te inventariseren op welke locaties er een statistisch significante kans op overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen bestaat en deze inventarisatie de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Van Raan

Futselaar

Naar boven