30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 259 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KRÖGER

Voorgesteld 4 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, waar relevant zorg te dragen voor het instellen van tijdelijke milieuzones in steden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger

Naar boven