30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 258 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KRÖGER

Voorgesteld 4 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, niet in hoger beroep te gaan, dan wel dat in te trekken, tegen het vonnis Milieudefensie tegen de Staat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger

Naar boven