30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 235 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op de negentien trajecten autosnelwegen waar momenteel 130 km/u mag worden gereden slechts op één punt de luchtkwaliteit wordt gemeten en dat daardoor geen empirisch gevalideerde uitspraken kunnen worden gedaan over de effecten van verhoging van de maximumsnelheid op de luchtkwaliteit;

verzoekt de regering, een door TNO en het RIVM geoperationaliseerd stelsel van luchtkwaliteitsmeetpunten te behouden en uit te breiden met meer meetpunten langs autosnelwegen waar de maximumsnelheid wordt of is verhoogd tot 130 km/u,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven