30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 233 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met het oog op de verkeersveiligheid, het klimaat en de gezondheid van omwonenden een lagere maximumsnelheid op snelwegen beter is;

verzoekt de regering om af te zien van verdere verhogingen van de maximumsnelheid, in ieder geval totdat de doelen van het energieakkoord behaald zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven