30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 231 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat schone lucht belangrijk is voor de gezondheid van mensen, in het bijzonder voor mensen met luchtwegaandoeningen, en dat gezondheid centraal moet staan in het luchtkwaliteitsbeleid;

verzoekt de regering, het RIVM de kans te laten onderzoeken dat de dit jaar doorgevoerde en nog door te voeren snelheidsverhogingen op snelwegen zullen leiden tot een overschrijding van de Europese luchtkwaliteitsnormen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven