30 175 Luchtkwaliteit

Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN CEGEREK EN REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 17 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tienduizenden mensen overlast ervaren van trillingen en geluid langs het spoor in onder andere Brabant en Oost-Nederland;

verzoekt de regering om alle mogelijke maatregelen om overlast van trillingen en geluid tegen te gaan te inventariseren en daarover de Kamer dit jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cegerek

Remco Dijkstra

Naar boven