Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130175 nr. 100

30 175 Besluit luchtkwaliteit 2005

Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2010

Bijgaand treft u het laatste jaarverslag aan van het Fonds Luchtverontreiniging.1

De verslagperiode betreft 1 januari 2008 t/m 20 januari 2009. Het Fonds is op 21 januari 2009 bij Koninklijk Besluit ontbonden. Conform het overgangsrecht zijn alle in behandeling zijnde zaken afgewikkeld voordat de ontbinding van het Fonds heeft plaatsgevonden.

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn door de Rijksauditdienst als goed beoordeeld.

De documenten zijn ook raadpleegbaar via de website van de Rijksoverheid (dossier luchtkwaliteit).

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.