Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930174 nr. 18

30 174
Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID SCHINKELSHOEK

Ontvangen 17 februari 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel III vervalt.

II

Artikel IIIA vervalt.

III

In artikel V vervalt in artikel XXXI, eerste volzin, de zinsnede «, 128a, 133a».

Verder vervalt de derde volzin.

Toelichting

Dit amendement beoogt de mogelijkheid van een correctief referendum voor gemeenten, provincies en waterschappen te schrappen.

Schinkelshoek