Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930174 nr. 14

30 174
Voorstel van wet van de leden Duyvendak, Kalma en Van der Ham houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

nr. 14
BRIEF VAN DE LEDEN KALMA EN VAN DER HAM

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 29 oktober 2008

Hierbij delen wij u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Duyvendak zijn plaats als eerste initiatiefnemer zal worden overgenomen door mevrouw Halsema.

Kalma

Van der Ham