Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630171 nr. 7

30 171
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Justitie (Reparatiewet II Justitie)

nr. 7
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 november 2005

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Artikel XIV wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel G komt als volgt te luiden:

G

In artikel 16 wordt in de tweede volzin «artikel 16, tweede en derde lid,» vervangen door: artikel 61, eerste en derde lid,.

b. Onderdeel H, sub 2, komt als volgt te luiden:

2. In het zevende lid van artikel 21 wordt «vierde» vervangen door: zesde.

2

Artikel XVII, onderdeel A, komt als volgt te luiden:

A

In artikel 13a wordt in de tweede volzin «artikel 16, tweede en derde lid,» vervangen door: artikel 61, eerste en derde lid,.

Toelichting

1. Overleveringswet

Het betreft het herstel van redactionele fouten en een foutieve verwijzing.

2. Uitleveringswet

Het betreft het herstel van een redactionele fout.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner