Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030169 nr. 72

30 169 Mantelzorg

Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2020

Bijgaand stuur ik u het eindrapport1 van de landelijk aanjager respijtzorg mevr. Ross dat ik vandaag van haar ontvang.

Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een onmisbare rol voor de grote en groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis woont. Om de zorg goed vol te kunnen houden is het belangrijk dat mantelzorgers de zorg durven delen zodat zij tijdelijk even op adem kunnen komen. Om allerlei redenen ervaren zij nog veel drempels om van respijtzorg gebruik te maken.

Een van de redenen is dat respijtzorg niet goed aansluit bij de wensen van mantelzorgers. Daarom heb ik begin 2019 mevr. Ross gevraagd de landelijk aanjager respijtzorg te worden en samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders te bekijken hoe het komt dat vraag en aanbod van respijtzorg onvoldoende op elkaar aansluiten.

Ik ben de landelijk aanjager respijtzorg zeer erkentelijk voor haar eindadvies en zal in de eerstvolgende kamerbrief Langer Thuis inhoudelijk reageren op het eindadvies en aangeven hoe we dit gezamenlijk met alle betrokken partijen verder brengen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl