30 139
Veteranenzorg

nr. 68
MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S.

Voorgesteld 18 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat alle regelgeving aangaande de nazorg voor veteranen ook gerekend moet worden tot de primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden van actief dienende militairen;

verzoekt de regering derhalve militaire vakbonden op een wijze als bedoeld in artikel 3, lid 3, van het Besluit georganiseerd overleg sector Defensie te betrekken bij de voorbereiding van nieuwe wetgevingsvoorstellen aangaande de nazorg van veteranen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink

Pechtold

Poppe

Brinkman

Peters

Naar boven