30 139
Veteranenzorg

nr. 67
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 18 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat na jarenlange discussie over het begrip «veteraan» de op te stellen Veteranenwet een heldere definitie behoeft;

spreekt uit dat onder «veteraan» ook actief dienenden worden verstaan indien zij op buitenlandse missie uitgezonden zijn geweest,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Eijsink

Ten Broeke

Poppe

Naar boven