30 139
Veteranenzorg

nr. 64
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 november 2009

Tijdens het notaoverleg over de Veteranennota 2008–2009 op 22 juni jl. (Kamerstuk 30 139, nr. 57) heb ik toegezegd u een afschrift te zenden van mijn aan Uw Kamer gerichte brief van 19 juni 2008 (brief Defensie 2008-851 betreffende de gevolgen van de «Wetgeving van Van Dijk» uit 19862.

Een afschrift van genoemde brief met diverse bijlagen treft U hierbij aan.

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries


XNoot
1

De brief Defensie 2008-85 is indertijd ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

XNoot
2

De bijlage bij de brief van 19 november 2009 is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven