Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030139 nr. 227

30 139 Veteranenzorg

Nr. 227 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2020

Hierbij bied ik u ter informatie aan het Verslag van werkzaamheden van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO)1. Het verslag ziet op de werkzaamheden van de Raad in de periode juli 2017 tot juli 2019. Bij de verbetering van de veteranenzorg speelt deze onafhankelijke Raad een adviserende rol. De Raad houdt toezicht op het landelijk Zorgsysteem voor veteranen (LZV), bevordert de samenwerking tussen de betrokken partijen en geeft advies over het wetenschappelijk onderzoek naar uitzendgerelateerde aandoeningen. De Raad adviseert mij gevraagd en ongevraagd over deze onderwerpen en rapporteert elke twee jaar over haar werkzaamheden.

Met het verslag wordt een overzicht gegeven van de huidige ontwikkelingen in de veteranenzorg en wordt een doorkijk gegeven naar de toekomst. De Raad is positief over hoe het gaat met de geestelijke gezondheidszorg voor veteranen en geeft aan dat, naar haar oordeel, Defensie de zorgplicht serieus opvat. Daar ben ik blij mee. Verder geeft de Raad aan dat de invloed die de veteraan binnen het LZV heeft op het eigen herstel door de cliënten wordt gewaardeerd. Daarnaast geeft de Raad nog enkele aandachtspunten. Eén daarvan is bijvoorbeeld de samenwerking met de Nationale Politie op het gebied van bijzondere personeelszorg. Ik stel het werk van de Raad zeer op prijs en neem het verslag ter harte. Ik zal dit verslag ook betrekken bij de eerstvolgende veteranennota.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl