Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930139 nr. 212

30 139 Veteranenzorg

Nr. 212 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2019

Erkenning en waardering zijn speerpunten van het veteranenbeleid. Het door- ontwikkelen van dit beleid staat niet stil. Ik meld u daarom dat Defensie een nieuw, hedendaags veteranenpak gaat invoeren. Dit zorgt voor harmonisering binnen Defensie en vergroot de zichtbaarheid van veteranen in onze samenleving. Daarnaast deel ik u mee dat ik in samenwerking met veteranenorganisaties de mogelijkheid voor het dragen van het militaire uniform door post-actieve veteranen tijdens veteranenevenementen ga onderzoeken. Hiermee kom ik tegemoet aan de aangenomen motie (Kamerstuk 30 139, nr. 190) van het lid Belhaj (D66).

Bij voorbaat staat vast dat ik om veiligheidsoverwegingen geen toestemming kan geven voor post-actieve veteranen van de Koninklijke Marechaussee om het uniform te dragen.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten