Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930139 nr. 210

30 139 Veteranenzorg

Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2019

De vaste commissie voor Defensie heeft mij op 7 februari jl. verzocht te reageren op het rapport «Uit het oog uit het hart» van 31 januari 2019 van de Veteranenombudsman over nazorg na een uitzending naar Afghanistan. De Veteranenombudsman heeft de zienswijze van Defensie meegenomen in het rapport. Daarnaast ben ik in de antwoorden op Kamervragen (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 1677) van het lid Kerstens (PvdA) nader ingegaan op het rapport.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten