Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930139 nr. 209

30 139 Veteranenzorg

Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 februari 2019

De vaste commissie voor Defensie heeft mij op 24 januari jl. verzocht om mijn reactie op de brief van de Veteranenombudsman over de uitvoering van het militair invaliditeitspensioen (MIP) aan de Kamer te doen toekomen. De Ombudsman heeft in zijn brief van 16 oktober jl. eerder aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Op die brief heb ik op 21 november jl. gereageerd naar de Ombudsman en uw Kamer heeft deze brief in afschrift ontvangen op 30 november jl. In zijn brief van 16 januari jl. vraagt de Ombudsman om een aanvullende toelichting op de problematiek van keuring voor het MIP. Hierbij stuur ik u mijn reactie aan de Ombudsman1.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl