Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630139 nr. 159

30 139 Veteranenzorg

Nr. 159 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2016

Hierbij bied ik u de veteranennota 2015–2016 aan1. Met de veteranennota wordt uw Kamer jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken van het veteranenbeleid.

In 2014 is met de inwerkingtreding van het Veteranenbesluit (Kamerstuk 30 139, nr. 125) een belangrijk wetgevingstraject voltooid. Het jaar 2015 stond voor Defensie en veteranen vooral in het teken van het implementeren van de maatregelen die voortvloeien uit dat besluit, waaronder de Regeling Volledige Schadevergoeding en de Inkomensvoorziening.

Het Veteranenloket is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige toegangspoort voor veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties. De evaluatie van het PTSS-protocol is in volle gang. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten. Zo verdient de positie van het thuisfront bijzondere aandacht, en hetzelfde geldt voor het Veteranenloket. Wachttijden bij het Landelijk Zorgsysteem Veteranen zijn soms nog te lang.

Gelijktijdig met de totstandkoming van deze nota is de beleidsevaluatie van het veteranenbeleid gaande. De evaluatie kende op 22 januari jl. een mooie aftrap met de Startconferentie in Doorn en zal eind van het jaar worden opgeleverd.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl