Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530139 nr. 149

30 139 Veteranenzorg

Nr. 149 MOTIE VAN DE LEDEN TEEVEN EN EIJSINK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afwikkeling van claims tot vergoeding van schade geleden door veteranen nog te lang in beslag neemt;

overwegende dat veteranen hierdoor geconfronteerd worden met langlopende zaken en dit (financiële) onzekerheid oplevert;

overwegende dat (juridische) zorgvuldigheid bij de afwikkeling van schadeclaims geboden is;

verzoekt de regering, daar waar richtinggevende jurisprudentie aanwezig is deze te volgen dan wel te doen volgen om de afwikkeling van schadeclaims sneller te laten verlopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teeven

Eijsink