30 139 Veteranenzorg

Nr. 112 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 april 2013

De vaste commissie voor Defensie heeft mij 14 maart jl. gevraagd om de Kamer mee te delen wanneer de resultaten van de Consumer Quality Index veteranenketenzorg betrouwbaar en statistisch goed onderbouwd zijn en wanneer de Kamer deze kan verwachten. Hiermee voldoe ik aan dat verzoek.

Op dit moment is een nieuwe steekproef voor de Consumer Quality Index veteranenketenzorg in voorbereiding. Er wordt veel aandacht besteed aan de omvang en samenstelling van de groep deelnemers, die een goede afspiegeling moeten zijn van de cliënten van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen. Bij een voldoende representatieve steekproef zullen de resultaten betrouwbaar en valide zijn. De resultaten komen eind 2013 beschikbaar en worden dan uw Kamer aangeboden.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven