Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200530139 nr. 10

30 139
Veteranenzorg

nr. 10
GEWIJZIGDE1 MOTIE VAN DE LEDEN VEENENDAAL EN HERBEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Voorgesteld 28 juni 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat meer financiële zekerheid dient te worden geboden aan militairen en oud-militairen die hebben deelgenomen aan vredesoperaties en die daaraan klachten hebben overgehouden;

verzoekt de regering te onderzoeken of het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) en lichamelijk onverklaarbare klachten die zich (voor het eerst) hebben gemanifesteerd tijdens vredesoperaties als beroepsziekte kunnen worden aangeduid en of er voor de compensatie aansluiting kan worden gezocht bij de volledige risicoaansprakelijkheid;

verzoekt de regering tevens om de voor- en nadelen hiervan in kaart te brengen en te rapporteren aan de Kamer voor de behandeling van de begroting voor 2006,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veenendaal

Herben


XNoot
1

I.v.m. wijziging in het dictum.