Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630111 nr. 95

30 111 Topinkomens

Nr. 95 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de evaluatie blijkt dat sommige instellingen constructies hanteren of althans hun juridische vorm of presentatie zodanig (her)inrichten dat de WNT niet of maar ten dele van toepassing of effectief is;

overwegende dat effectieve normering van topinkomens afhankelijk is van de mate waarin wetsontwijking en schijnconstructies worden aangepakt;

overwegende dat wetgeving staat of valt met het effectief handhaven van de normen van de wet;

verzoekt de regering, bij de handhaving van de Wet normering topinkomens voorstellen te doen om schijnconstructies en wetsontwijking te beboeten en de Kamer daarover vóór 1 juni 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch