30 111 Topinkomens

Nr. 94 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit de evaluatie van de Wet normering topinkomens blijkt dat de wet aan zijn doel beantwoordt;

constaterende dat soms echter sprake is van (schijn-)constructies die weliswaar niet onwettig, maar wel onwenselijk zijn in die zin dat ze feitelijk tot een hoger inkomen leiden dan in de wet voorzien;

verzoekt de regering om, dergelijke constructies in voorkomende gevallen de pas af te snijden door ze indien en voor zover nodig, via aanpassing van de wet onwettig te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Naar boven