Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630111 nr. 93

30 111 Topinkomens

Nr. 93 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat vier ton voor bestuurders van Alliander niet in verhouding staat tot de overwegend publieke taken;

constaterende dat topbestuurders van Liander vallen onder de Wet normering topinkomens (WNT);

verzoekt de regering, in overleg te treden met de aandeelhouders van Alliander, met als inzet de vergoedingen meer in lijn te brengen met de normen van de WNT,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak