30 111 Topinkomens

Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2013

Op 8 februari jl. heb ik u een brief gestuurd betreffende de nadere toelichting over de Wopt-rapportage 2011 (Kamerstuk 30 111, nr. 58); ter verduidelijking is er een kolom aan bijlage 1a toegevoegd. Hierbij vindt u ter vervanging de nieuwe bijlage1a.1

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

De bijlage is opgenomen bij Kamerstuk 30 111, nr. 58

Naar boven