Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201030111 nr. 49

30 111
Topinkomens

28 479
Rechtspositie van politieke ambtsdragers

nr. 49
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2009

Tijdens het Algemeen Overleg met de commissie voor Financiën op 26 november 2008 (kamerstuk 28 479, nr. 41) heb ik toegezegd in overleg met de minister van Financiën te komen tot een voorstel voor invulling van het beloningsbeleid bij ProRail.

Naar aanleiding daarvan heeft het lid Anker op 18 december 2008 een motie ingediend (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 30 111, nr. 42) waarin het kabinet wordt verzocht om TenneT, ProRail en Holland Casino onder het beloningsregime van het maximum van 130% van het ministersalaris te brengen. De motie is aangehouden.

Donderdag 19 november 2009 staat er een AO Beloningsbeleid staatsdeelnemingen met de minister van Financiën gepland.

Gezien bovenstaande toezegging en de aangehouden motie wil ik u graag informeren over de stand van zaken. Bij het geven van een nadere invulling van het beloningsbeleid bij ProRail wil ik graag het Kabinetstandpunt naar aanleiding van het eindrapport van de evaluatie van de spoorwetgeving betrekken, alsmede hetgeen ik onlangs met uw Kamer hierover heb gewisseld tijdens het Notaoverleg over de evaluatie. Hiervoor heb ik nog iets meer tijd nodig.

Ik zal u zo snel mogelijk schriftelijk informeren over mijn voorstel ten aanzien van ProRail. Ik vraag u tot die tijd de motie ten aanzien van ProRail aan te houden.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings