Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930111 nr. 45

30 111
Topinkomens

nr. 45
MOTIE VAN HET LID KALMA C.S.

Voorgesteld 18 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zelfregulering met betrekking tot de salarissen van corporatiebestuurders onvoldoende resultaat heeft opgeleverd;

overwegende, dat woningcorporaties een publieke taak hebben en dat daarbij een gematigd beloningsregime past;

overwegende, dat door de commissie-Dijkstal genoemde afwijkingsgronden voor zo’n regime (zoals commerciële concurrentie) op deze sector niet van toepassing zijn;

overwegende, dat ook het Besluit beheer sociale huursector een sobere en doelmatige omgang met het desbetreffende maatschappelijk kapitaal voorschrijft;

verzoekt het kabinet wettelijke binding van woningcorporaties aan het salarismaximum zoals voorgesteld door de commissie-Dijkstal, met voortvarendheid voor te bereiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kalma

Anker

De Pater-van der Meer