30 111
Topinkomens

nr. 32
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2008

Op 11 september jl. heb ik de brief van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2008Z01816/2008D03655) ontvangen waarin u een reactie vraagt op de resultaten van het onderzoek Topsalarissen hoger onderwijs 2007. Bezoldiging bestuurders universiteiten en hogescholen 2007 van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb), gepubliceerd op 3 september 2008. Uit het onderzoek van de AOb blijkt dat 40 bestuurders meer verdienen dan een gemiddeld ministerssalaris.

De helft van de bestuurders uit de top 10 van de Aob is inmiddels niet meer in dienst. In één geval heb ik de raad van toezicht om opheldering gevraagd over een mogelijke overschrijding van de norm. Sinds mijn aantreden heb ik onder meer de Raden van Toezicht van respectievelijk de Universiteit Groningen en de Technische Universiteit Delft verzocht om bestuurders binnen de norm te benoemen, met als resultaat dat de instellingen binnen de norm zijn gebleven. Het bewijst dat het mogelijk is topbestuurders binnen de vastgestelde kaders aan te stellen. Ik zal de ingezette lijn doorzetten.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

Naar boven