30 105
Voorjaarsnota 2005

nr. 16
MOTIE VAN HET LID BAKKER C.S.

Voorgesteld 30 juni 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat met grote regelmaat door de regering en de departementen een beroep wordt gedaan op externe adviesbureaus, waarvan het resultaat ook altijd naar de Tweede Kamer wordt gezonden;

van mening, dat daarbij niet altijd duidelijk is wat de meerwaarde of de noodzaak is van dergelijke rapporten;

verzoekt de regering voortaan elke keer wanneer een dergelijk extern rapport naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, dit vergezeld te doen gaan van een goede motivering van de noodzaak van dit rapport alsmede van de met het rapport gemoeide kosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bakker

De Nerée tot Babberich

Blok

Naar boven