Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630096 nr. 17

30 096
Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het maximeren van de resterende OZB-tarieven (Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen)

nr. 17
MOTIE VAN HET LID DE WIT

Voorgesteld 28 september 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de tarieven van de onroerende zaakbelasting in een gemeente gelijk zijn ongeacht de waarde van het huis;

van mening, dat gemeenten hun bevolking van dienst kunnen zijn door een ozb-stelsel te introduceren dat een lager tarief hanteert voor goedkopere woningen dan voor duurdere;

verzoekt de regering een onderzoek te doen naar de consequenties van deze maatregel,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Wit