Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630096 nr. 15

30 096
Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het maximeren van de resterende OZB-tarieven (Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen)

nr. 15
MOTIE VAN HET LID DE PATER-VAN DER MEER

Voorgesteld 28 september 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van BZK heeft toegezegd dat geen enkele gemeente er financieel op achteruit zal gaan door afschaffing van het gebruikersdeel van de ozb;

voorts overwegende, dat het rekenmodel voor compensatie van gemeenten nog onvoldoende is uitgewerkt;

verzoekt de regering gemeenten voor derving van ozb-inkomsten in 2006 volledige te compenseren op basis van de feitelijke ramingen voor 2005;

en gaat over tot de orde van de dag.

De Pater-van der Meer