Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630096 nr. 14

30 096
Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het maximeren van de resterende OZB-tarieven (Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen)

nr. 14
MOTIE VAN HET LID DE PATER-VAN DER MEER

Voorgesteld 28 september 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een aantal gemeenten, waaronder Leiden, gebruikmaakt van de mogelijkheid van een opslag op het ozb-tarief voor bedrijven op verzoek van het bedrijfsleven zelf;

overwegende, dat de desbetreffende gemeenten via deze opslag een fonds vormen waaruit een aantal collectieve belangen van ondernemers behartigd kan worden, terwijl de constructie liftersgedrag tegengaat;

overwegende, dat het voorliggende wetsvoorstel deze opslag onmogelijk lijkt te maken;

verzoekt de regering te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan voor fondsvorming ten behoeve van collectieve belangen via opslag op het ozb-tarief binnen het voorliggende wetsvoorstel,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Pater-van der Meer