Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630071 nr. 31

30 071
Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet

nr. 31
MOTIE VAN HET LID TEN HOOPEN C.S.

Voorgesteld 29 augustus 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het preventieve concentratietoezicht van de NMa door de huidige omzetdrempels op bepaalde deelmarkten van de zorg achterwege blijft;

van oordeel, dat de keuzevrijheid van de consument in de zorg daardoor in de knel kan komen;

van mening, dat het wenselijk is dat de NMa op zo kort mogelijke termijn met name in de zorg ook concentraties kan toetsen die nu nog beneden de meldingsdrempels vallen;

verzoekt de regering de wettelijke meldingsdrempels voor concentraties in de zorg bij algemene maatregel van bestuur ten minste te halveren;

verzoekt de regering tevens deze algemene maatregel van bestuur tegelijk met het wetsvoorstel Marktordening Gezondheidszorg te publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ten Hoopen

Aptroot

Heemskerk