Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200630071 nr. 17

30 071
Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG

Ontvangen 15 juni 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel N wordt «10%» vervangen door: 25%.

II

In onderdeel U wordt «10%» vervangen door: 25%.

III

In onderdeel X wordt «10%» vervangen door: 25%.

IV

In onderdeel AA wordt «10%» vervangen door: 25%.

Toelichting

De maximale boete voor materiele overtredingen bedraagt in het wetsvoorstel maximaal 10% van de omzet. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een gemiddeld kartel jaarlijks 25% extra winst behaalt door samenspanning. In andere landen zoals bijvoorbeeld de VS bedragen de kartelboetes tot maximaal 80% van de omzet. In dit amendement is gekozen voor een verhoging van de materiele boetes van 10% naar 25% teneinde een groter afschrikwekkend effect te bewerkstelligen.

Irrgang