Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630012 nr. 65

30 012 Leven Lang Leren

Nr. 65 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de huidige regeling mensen van 56 jaar en ouder geen gebruik mogen maken van het levenlanglerenkrediet;

constaterende dat een leven lang leren in deze regeling dus niet een leven lang leren betekent;

overwegende dat in het rapport van Rinnooy Kan «Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen» 55 jaar enkel als voorbeeldleeftijd is aangegeven en slechts om budgettaire redenen is vastgelegd;

overwegende dat in alle geledingen van de samenleving op- en bijscholing van vitaal belang is om mensen zich te laten ontplooien en dat dit onafhankelijk van een leeftijd moet kunnen;

verzoekt de regering, de regeling levenlanglerenkrediet budgettair-neutraal ook voor mensen van 56 jaar en ouder beschikbaar te stellen, zodat de financiële stimulering om gedurende het gehele leven te leren leeftijdsonafhankelijk wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein