Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630012 nr. 63

30 012 Leven Lang Leren

Nr. 63 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de SER in zijn advies Leren in de toekomst heeft aangegeven dat oudere werknemers en laagopgeleiden minder deelnemen aan scholingsactiviteiten dan jongere werknemers;

verzoekt de regering, te komen met voorstellen over de wijze waarop bewerkstelligd kan worden dat alle werkenden evenredig deelnemen aan scholingsactiviteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol