Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630012 nr. 62

30 012 Leven Lang Leren

Nr. 62 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onderwijs in belangrijke mate eraan bijdraagt dat mensen van alle leeftijden aansluiting hebben en houden op de arbeidsmarkt;

overwegende dat het daarbij van belang is om stimulerende maatregelen te treffen;

overwegende dat de validering van Erkenning Verworven Competenties (EVC's) van groot belang is voor de loopbaanontwikkeling en de inzet van scholingstrajecten voor volwassenen;

verzoekt de regering, het schrappen van de fiscale aftrek voor de kosten van een EVC-traject te heroverwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol