Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200930000 nr. 56

30 000
Kerncentrale Borssele

nr. 56
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2008

Naar aanleiding van de door mij tijdens het Algemeen Overleg van 29 oktober jl. inzake externe veiligheid en nucleaire zaken gedane toezegging u nog deze week te informeren over de samenstelling van de Commissie van deskundigen benchmarking nucleaire veiligheid Kerncentrale Borssele (verder: Commissie benchmarking KCB) doe ik u hierbij de betreffende informatie toekomen.

De volgende personen zijn op grond van artikel 4.1 van het Convenant KCB benoemd tot lid van de Commissie benchmarking KCB:

• Ir. W.K. Wiechers, commissielid tevens voorzitter

  Nationaliteit: Nederlands

  Functie:Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Essent, tegenwoordig o.a. lid van de Algemene Energieraad

• Dr. J. Pachner, commissielid

Nationaliteit: Canadees

  Functie: Voormalig inspecteur IAEA, tegenwoordig eigen consultantbureau op gebied van nucleaire veiligheid; in het bijzonder deskundig op gebied van veroudering.

• Dr. R. Stück, commissielid

  Nationaliteit: Duits

  Functie: Leiter Abteilung Anlagentechnik van het Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH; met name deskundig op het gebied van ontwerp.

• Dr. B. Tomic, commissielid

  Nationaliteit: Oostenrijks

  Functie: Voormalig inspecteur IAEA, tegenwoordig eigen consultantbureau op gebied van nucleaire veiligheid; algemeen deskundig

• Ir. A.M. Versteegh, commissielid

  Nationaliteit: Nederlands

  Functie: Directeur Nuclear Research and consultancy Group (NRG), algemeen deskundig

Conform artikel 4 van de ter uitvoering van het Convenant KCB gesloten Instellingsovereenkomst Commissie benchmarking KCB (bijgevoegd) is er bij de samenstelling van de Commissie naar gestreefd de nationaliteiten van de Commissie leden zo veel mogelijk te spreiden over het gehele benchmarkgebied. Tevens is er bij de samenstelling expliciet rekening mee gehouden dat de kennis en ervaring van de leden gezamenlijk de aandachtsgebieden ontwerp, bediening, onderhoud, veroudering en safety-management dekken.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer