Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029984 nr. 880

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 880 MOTIE VAN DE LEDEN SCHONIS EN KRÖGER

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nieuw geïnstalleerde Europese Commissaris klimaatverandering als topprioriteit ziet;

overwegende dat internationale hogesnelheidstreinen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van vervoer in Europa;

overwegende dat het huidige hsl-netwerk onvoldoende ontwikkeld en versnipperd is;

verzoekt de regering, in de Europese Raad en in contacten met de nieuwe Europese Commissie te pleiten voor een Europees plan om het hsl-netwerk in Europa te verbeteren, zodat reizen met de trein door Europa als volwaardig alternatief voor het vliegtuig kan gelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schonis

Kröger