Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029984 nr. 879

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 879 MOTIE VAN DE LEDEN SCHONIS EN KRÖGER

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland in 2020 het Eurovisie Songfestival organiseert;

overwegende dat de trein een goed alternatief is op korte afstanden voor het vliegtuig en de motie-Kröger/Schonis is aangenomen die verzoekt onderzoek naar potentiële internationale treinroutes te bevorderen;

overwegende dat in 2019 de Jazz Night Express richting Berlijn een groot succes is gebleken;

verzoekt de regering, om in overleg te treden met internationale spoorvervoerders om bij het Eurovisie Songfestival van Rotterdam als proef speciale internationale evenementtreinen in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schonis

Kröger