Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029984 nr. 877

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 877 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN LAÇIN

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onderhoud van het spoor en de projecten binnen PHS risico's lopen door PAS- en pfas-problemen;

overwegende dat spoorvervoer per saldo weinig tot geen structurele stikstofuitstoot tot gevolg heeft;

verzoekt de regering, om inzichtelijk te maken welke stappen er gezet worden zowel met betrekking tot de benodigde stikstofruimte als de benodigde ruimte op gronddepots om alle geplande werkzaamheden uit te kunnen voeren voor vervanging, onderhoud en uitbreiding van het spoor, en de Kamer op de hoogte te stellen als er vertragingen optreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Laçin