Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029984 nr. 876

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 876 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat goederentreinen nog veelal worden voortgetrokken door diesellocomotieven en dat elektrificeren van het spoor veel kosten met zich meebrengt;

overwegende dat er een pilot met elektrische binnenvaartschepen plaats gaat vinden waarbij batterijcontainers aan boord meegaan;

overwegende dat het elektrificeren van dieseltreinen milieuwinst oplevert;

verzoekt de regering, te onderzoeken of eenzelfde pilot als in de binnenvaart ook mogelijk is binnen het spoorgoederenvervoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk