29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 865 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2019

De vaste commissie voor Financiën heeft tijdens de procedurevergadering van 11 september 2019 gesproken over mijn brief d.d. 5 juli 2019 waarin ik uw Kamer meldde dat de rechtbank Rotterdam het besluit van de ACM om NS een boete van ruim € 40 miljoen op te leggen, heeft vernietigd (Kamerstuk 29 984, nr. 853).

De commissie verzoekt mij te laten weten of hoger beroep is ingesteld en, indien dat het geval is, de commissie te zijner tijd in te lichten over de uitkomst daarvan. Ik heb begrepen dat de ACM hoger beroep heeft ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Zodra de uitkomst van het hoger beroep bekend is, zal ik uw Kamer informeren.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven