29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 821 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN SCHONIS

Voorgesteld 21 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nachttrein in potentie een aantrekkelijk alternatief voor vliegreizen op de middellange afstand kan zijn;

verzoekt de regering om, te onderzoeken welke nieuwe internationale routes potentieel hebben en wat er nodig is om deze te realiseren, en hierover de Kamer voor de zomer te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Schonis

Naar boven