Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929984 nr. 815

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 815 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2019

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 6 februari 2019 is gesproken over de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 31 januari 2019 betreffende vier grote grondtransacties NS en ProRail in 2010, 2014, 2017 en 2018.

De commissie heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en mij daarop verzocht de onderzoeksrapporten in handen van NS inzake grondverkoop – al dan niet vertrouwelijk – te doen toekomen.

Bij deze laat ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, weten dat NS op 6 februari 2019 bekend heeft gemaakt dat NS de Kamer de gelegenheid biedt het rapport inzake de verkopen van de Groenportefeuille en GreeNS en het interne auditrapport vertrouwelijk in te zien bij de griffie van de Tweede Kamer, conform het orderreglement van de Kamer en de regeling inzake vertrouwelijke stukken.

NS heeft aan mij bevestigd dat zij graag bereid is bovengenoemde stukken op korte termijn vertrouwelijk ter inzage bij de griffie aan te bieden.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra